Tích điểm :

⏺Với mỗi ly nước sử dụng bạn được cộng 1 điểm ( áp dụng cho mọi chi nhánh và thương hiệu của Nam Phương Group )

⏺Chỉ cần đọc số điện thoại mỗi lần sử dụng dịch vụ – tích điểm ngay lập tức – thật dễ dàng